Fylkestinget 2023-2027

Fylkestinget i Troms er det øverste politiske organet i fylkeskommunen og består av 37 representanter fra hele regionen.

Gruppebilde av 37 mennesker i en møtesal. Foto.  - Klikk for stort bildeFylkestinget i Troms 2023-2027. Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

Fylkestinget har det øverste tilsyn med fylkeskommunens virksomhet, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Medlemmer av fylkestinget

Fylkestinget består av 37 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år.

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak

For 2023/2024 er følgende møteplan vedtatt

2023

Uke 49: 4.-8. desember

2024

Uke 7: 15.februar

Uke 11: 11.-15. mars

Flere møtedatoer kommer.