Tiltak for folkehelsearbeid

Under finnes en oversikt over pågående program og tiltak for folkehelsearbeid.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Program for folkehelsearbeid i kommunene skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven.

Troms som programfylke

Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: «Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale helseforskjeller». 

Sterk og stødig

Sterk og stødig er et konsept for styrke- og balansetrening for eldre, for å forebygge fallskader. Noen kommuner har utdannet instruktører og tilbyr gruppetrening.

Kommuner som er interessert i tiltaket bes ta kontakt med Troms fylkeskommune. 

Kommuner i Troms som tilbyr Sterk og Stødig er: 

  • Senja
  • Nordreisa
  • Harstad

Les mer om Sterk og stødig her

Frisklivssentraler

Frisklivssentralene er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid. 

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge.

Troms fylkeskommune tilbyr Fiskesprellkurs for ansatte i barnehager og SFO, samt elever ved VG2 barne- og ungdomsarbeiderutdanningen (BUA), som del av det regionale folkehelsearbeidet.