Leie av atelier

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen visuell kunst, litteratur, filmkunst, og annen skapende virksomhet etter vurdering. Billedkunstnere og kunsthåndverkere prioriteres.

Søk om leie av atelier

Vi gjør oppmerksom på at fullstendig søknad med vedlegg offentliggjøres på vår postliste.

Kriterier for leie av rom:

  • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og/eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon (f.eks. Nord-Norske Bildende Kunstnere, Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, Sámi Dáiddáčehpiid Searvi SDS (Samisk kunstnerforbund), Unge kunstneres samfund (UKS), Forbundet Frie Fotografer (FFF) eller lignende).
  • Kunstneren skal være yrkesaktiv som profesjonell kunstner og kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet.
  • På det tidspunktet kunstnere som er tildelt atelieret signerer leieavtale, skal de være bosatt i Tromsøregionen.
  • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og eventuell framvisning av kunst. Atelieret skal ikke kunne brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Troms fylkeskommune om årsaken til dette.

Se egne retningslinjer for etableringsatelieret

Se også informasjon om Gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter under Artist-in-Residence

Søknad om leie av rom skal inneholde:

  • CV, inkludert kontaktinformasjon, utdanning, medlemskap i kunstnerorganisasjoner og yrkesaktivitet
  • Redegjørelse om virkeområder
  • Begrunnelse for søknaden
  • Krav til ønsket atelier
  • Presentasjon av eget arbeid - pdf portfolio med maks.10 verk, eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale 

Vurdering av utdanning og yrkesaktivitet:

Søkere med utdanning i utlandet oppfordres til å dokumentere utdanningens innhold/nivå. Romfordelingsutvalget skal gjøre en helhetsvurdering av kunstnerens yrkesaktivitet, utdanning og medlemskap som grunnlag for tildeling av atelier.

Fylkeskommunen kan ved behov innhente dokumentasjon/undersøke om leietakers aktivitet tilfredsstiller intensjonen i leiekontrakten. Den faglige vurderinga gjøres av romfordelingsutvalget, som består av to brukerrepresentanter (kunstnere) på Troms fylkeskultursenter.
 
Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms fylkeskommune etter kriteriene ovenfor.