Tilskudd til landbruket

Nå kan du søke tilskudd til tilrettelegging, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist er 22. mars. 

Regionale tilretteleggingsmidler (RT

Tilskudd innen denne ordningen skal gå til prosjekter som støtter opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. 

Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

For 2024 er rammen for RT-midlene 1,98 millioner samt tilbakeførte midler fra tidligere år. 

Les mer om denne tilskuddsorningen her

Rekruttering og kompetanseheving (RK) 

Tilskudd innen denne ordningen skal gå til prosjekter som bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms.

For 2024 er rammen for RK-midlene 672 000 kroner samt tilbakeførte midler fra tidligere år. Partnerskap landbruk støtter at inntil 300 000 kr går til rekrutteringsprosjekt i regi av Senja vgs. for skoleåret 2024/2025 over ordningen. 

Les mer om denne tilskuddsordningen her