Hva sier ungdom i Troms om klimaomstilling?

Som et ledd i arbeidet med Regional plan for klimaomstilling, har fylkeskommunens arbeidsgruppe invitert elevråd fra alle videregående skolen i fylket til å komme med innspill.

Bilde av en plansje med teksten "Regional plan for klimaomstilling". Foto. - Klikk for stort bildeFor å fremme ungdomsmedvirkning var Regional plan for klimaomstilling på programmet da elevrådskonferansen i Troms ble avholdt 15. februar . Troms fylkeskommune.

Elevrådene ble invitert til å svare på tre spørsmål som omhandlet hvordan ungdommen selv kan være med å redusere klimagassutslipp i Troms.

Konkret var spørsmålene som følger:

 1. Hva mener ungdommen kan gjøres for å redusere klimagassutslipp i Troms?
 2. Hva kan ungdom i Troms selv gjøre for å redusere klimagassutslipp?
 3. Hvordan kan ungdom bidra som endringsaktører for å redusere klimagassutslipp og klimafotavtrykk?

Dette svarte elevrådene

Blant tilbakemeldingene var blant annet ønske om flere busser og tjenester i distriktene.

Videre ønsket flere elever egne miljøutvalg på skolene, også bedre kildesortering og mindre personlig forbruk ble trukket fram. 

En ung mann og en ung kvinne står på en talerstol. Foto. - Klikk for stort bildeElevrådet fra Kongsbakken videregående skole var en av de som leverte innspill til Regional plan for klimaomstilling. Troms fylkeskommune.

På spørsmålet om hvordan ungdom selv kan bidra som endingsaktører var dette noen av innspillene:

 • Ta små klimavalg hver dag
 • Være informert
 • Vær aktiv
 • Vær et godt forbilde for andre
 • Frem gode klimavaner hjemme

Blant innspillene var også et ønske om at Nord-Norgebanen realiseres for å minke utslippene fra tungtrafikk, innføring av klimaskatt for turister i Troms, samt en større grad av verning av naturområder.

To unge kvinner og en mann står på talerstol. Foto. - Klikk for stort bildeOgså elevrådet ved Kvaløya videregående skole har kommet med innspill til planen. Troms fylkeskommune.

Om Regional plan for klimaomstilling

 • Regional plan for klimaomstilling skal forankre regionale målsettinger, strategier og tiltak inn mot helhetlig klimaomstilling i Troms.
 • Hovedtema i planen fokuserer på reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon av klimarisiko.
 • Planen adresserer blant annet hvordan regionen kan tilrettelegges for klimaomstilling og hvordan innbyggere og samfunnet kan oppnå bedre håndtering av klimarisiko.

Les mer om Regional plan for klimaomstilling her