Skredtårn på Arnøya

Det skal bygges og monteres et komplett fjernstyrt tårnsystem for utløsning av skred langs to rasutsatte områder ved fv. 7940, på sørsiden og østsiden av Arnøya.

Fra vintersesong 2024/2025 vil det gjennomføres jevnlig snøskredkontroll. Når skredfaren øker, vil veien stenges i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

Det går et skred. - Klikk for stort bildeHelikopteret har sprengt ut et skred, og det er på vei ned i fjellsiden Singla. Løsneområdet her er cirka 700 meter over havet. TFK

Fakta om skredtårn på Arnøya (planlagt)

  • antall sprengtårn: 20 (sprengstoff) eller 24 (gass)
  • to nye vindmålerstasjoner, som gir informasjon om når det er riktig å utløse kontrollerte skred
  • nytt service- og lagerbygg
  • leverandøren skal stå for all detaljprosjektering av utløsningssystemet og vindmålerstasjonen, samt fjellrensk og sikring med bolter og nett, og ellers all installasjon og nødvendig opplæring
  • det opprettes også et system for skredovervåking med to radarer/kameraer som automatisk registrerer skred også når det er natt eller tåke; denne konkurransen lyses trolig ut i andre kvartal 2024
  • leverandøren skal stå for driften av anlegget i fem år fra 15. november 2024; deretter er det ytterligere tre femårige opsjoner, fram til 2044
  • antatt byggestart: 13. mai i år
  • frist for ferdigstillelse: 15. oktober 2024
Dette er en kart. - Klikk for stort bildeHer skal det opprettes skredtårn på Arnøya.

Del av et større skredsikringsprogram

Rassikringen på Arnøya er del av et større skredsikringsprogram. Forebyggende skredkontroll basert på bruk av skredtårn, overvåking og kontrollerte utløsninger er en mer kostnadseffektiv teknologi enn tunell eller skredoverbygg.

Installering av skredtårn er også en miljøvennlig løsning, ettersom tårnene er boret direkte, uten bruk av betong, i fjellet, og området kan enkelt tilbakeføres til naturen.