Gjesteelever

Fylker som har ledige skoleplasser skal gi tilbud til søkere med rett fra andre fylker. Du kan derfor søke skoleplass i andre fylker. Du har bare rett til skoleplass i det fylket du er bosatt i. Derfor bør du også søke om skoleplass i ditt hjemfylke.

Hvem kan søke?

Hvis du har ungdomsrett, kan du søke om opplæring i et annet fylke som gjesteelev, uten å endre din folkeregistrerte adresse. Fylket du søker til skal ta deg inn til tilbud du har søkt på, hvis det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, får du avslag på søknaden.

Søker du som gjesteelev til Troms, prioriteres du etter søkere som er bosatt i fylket. Hvis det er ledig kapasitet kan du likevel få tilbud om skoleplass.

Det er viktig at du også sender inn søknad til ditt hjemfylke hvis du ønsker å sikre deg en skoleplass.  Les mer på Vilbli.

Du kan søke enten som prioritert gjesteelev eller som ordinær gjesteelev. Prioriterte gjesteelever prioriteres foran ordinære gjesteelever. 

Hvem er prioriterte gjesteelever?

Du kan søke som prioritert gjesteelev, hvis du har en av følgende grunner for å gå på skole i et annet fylke:

  • særlige pedagogiske grunner
  • sosiale grunner 
  • rett til opplæring i samisk med behov for å få opplæring i samisk eller særskilte samiske fag på skoler som tilbyr dette

Dette forutsetter at du sender inn relevant dokumentasjon som bekrefter de særlige pedagogiske grunnene, sosiale grunnene eller retten til opplæring i samisk til vertsfylket. 

Slik søker du: 

Du sender inn søknad på vigo.no innen 1. mars. Velg det fylket du ønsker å være gjesteelev i.

Hvis du ønsker å bli prioritert gjesteelev, må du også sende inn en skriftlig søknad med relevant dokumentasjon til vertsfylket. Dokumentasjonen må bekrefte at det ligger særlige pedagogiske eller sosiale grunner for at du bør gå skole i et annet fylke. 

Her finner du søknadsskjema om å være prioritert gjesteelev

Veien videre

Du får svar på søknad om å bli prioritert gjesteelev i Troms i løpet av mai måned. Dersom din søknad blir innvilget, vil du konkurrere om skoleplass på lik linje med andre søkere som har ungdomsrett i fylket. Inntakskalender viser når tilbud om skoleplass er tilgjengelig i VIGO

Dersom din søknad ikke blir innvilget, vil du konkurrere som ordinær gjesteelev.