Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Målet med denne ordningen er å bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet.

Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt og lignende.

Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Spillemiddelordningen kan blant annet benyttes til: dagsturhytte, gapahuk (min. kostnad kr. 75 000), universelt utformet sanitæranlegg (frittstående bygg med toalett og/eller dusj), turkart, baderamper for rullestol, skilting og merking av eksisterende turløyper (min. kostnad kr. 20 000), brutiltak (større tiltak hvor den enkelte brus kostnad overstiger kr. 150 000), turveier, -løyper og -stier. 

Les mer om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet her

For tiltak som faller inn under kostnadsrammen og kriteriene til spillemidlene, anbefaler fylkeskommunen at det søkes spillemidler.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret i Troms fylke.

Hvordan søke? 

Søknad sendes inn gjennom elektronisk søknadsskjema.

Send inn din søknad her

Søknadsfrist

1. februar hvert år.

Retningslinjer

Her finner du gjeldene retningslinjer for ordningen (PDF, 138 kB)

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere så snart tiltaket er ferdig, eller senest innen 15. november. Rapportering gjøres gjennom fylkeskommunens elektroniske rapporteringsskjema. Skjema er foreløpig stengt. Nærmere info om rapportering og utbetaling kommer i tilsagnsbrev.  

Utbetalingsanmodning kan benyttes dersom e-faktura ikke er mulig (DOCX, 34 kB)

Kontakt

Eivind Høstmark Borge

E-post: eivind.borge@tromsfylke.no

Telefon: 77 78 81 79