Aktuelt

Tilskudd til frivillighet i Troms

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om økonomisk støtte til å skape møteplasser, aktiviteter og opplevelser for barn, unge og unge voksne. Søknadsfristen er 1. april. 

Nytt tilskudd for å fremme god psykisk helse

For første gang kan kommuner og organisasjoner i Troms søke om økonomisk støtte til å utvikle lavterskeltilbud for å fremme god psykisk helse. 

Styrker arbeidet med samisk språk og kultur

Som en del av oppfølging av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen er det nå etablert en ny tilskuddsordning som skal styrke, utvikle og synliggjøre samisk språk og kultur i Troms. – Vi er vårt ansvar bevisst, sier fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap). 

Millioner til friluftsaktivitet og tilrettelegging

Mulighetene for gode naturopplevelser i Troms styrkes etter at hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 2,4 millioner til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging.

5 millioner til fylkets kulturarv

Hovedutvalget for kultur og helse har fordelt over 5 millioner kroner i tilskudd til 19 kulturminner i Troms. Summen er fordelt på fredede hus i privat eie, teknisk-industrielle kulturminner og fartøy. 

Disse 32 festivalene får tilskudd i 2024

Hovedutvalget for kultur og helse har tildelt 3 080 000,- til 32 ulike festivaler i Troms. Ved årets tildelinger har festivaler for barn og unge blitt prioritert. 

Tide og Troms fylkeskommune tilbyr gratis bussjåførutdanning

Mangel på bussjåfører har i lengre tid gitt utfordringer for kollektivtrafikken i Tromsø. Nå går Tide Buss og Troms fylkeskommune sammen for å dekke utdanningen til fremtidige bussjåfører.

Nå kan du søke støtte fra Troms Holding

Troms Holding legger nå ut tre nye utlysninger for pengestøtte for å fremme regional utvikling i Troms.

Nordic Response 2024 – vær oppmerksom langs veien

Fra 5. til 14. mars pågår det en øvelse i det nordlige Norge, Sverige og Finland. 

Ny tjeneste gir mer og bedre kunnskap om havbruksnæringen

I den digitale tjenesten «AkvaInfo» kan alle få tilgang til informasjon om utviklingen innen oppdrettsnæringen i landets kystkommuner. «AkvaInfo» er gratis å bruke.