Regional plan for reindrift

Troms fylkeskommune jobbet over tid med regional plan for reindrift i Troms. Planen vil være den første av sitt slag, og er et pionerarbeid.

I samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det etablert et sekretariat for planarbeidet i samarbeid. Det er også satt ned en egen styringsgruppe. 

Det er vedtatt et eget planprogram for arbeidet og arbeidet med å utforme plandokumentet pågår.

I tilknytning til planarbeidet er det er avholdt flere større konferanser: