Søk om å bli lærebedrift

Ønsker din bedrift å ta inn lærlinger? Her finner du informasjon om hvordan man søker, samt hvilke krav som stilles for å bli godkjent som lærebedrift.

Å ta inn lærlinger i din bedrift er både gunstig for samfunnet og egen virksomhet.

Det gjør det mulig for flere ungdommer å ta fagbrev, og på den måte sikre framtiden til egen bransje, samtidig som det bidrar til en kontinuerlig faglig fornyelse blant øvrige ansatte.   

Slik søker du

Det er mulig å søke om godkjenning som lærebedrift på to måter:

  • Søke om godkjenning som lærebedrift gjennom et opplæringskontor
  • Søke om godkjenning som frittstående lærebedrift

Slik søker du gjennom et opplæringskontor

Ta kontakt med et opplæringskontor som tilbyr opplæring innenfor deres fagområde. Opplæringskontoret tar seg av søknadsprosessen for å bli lærebedrift.

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom lærebedriften, lærlingene og fylkeskommunen.

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved å ha lærlinger i bedriften, og tar seg av rekruttering, kvalitetssikring av opplæring og deltar på oppfølgings- og vurderingsmøter.

Finn ditt opplæringskontor her

Slik søker du om å bli frittstående lærebedrift

For å bli godkjent som frittstående lærebedrift skal søknaden inn til Yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne dere som frittstående bedrift.

For å behandle søknaden om godkjenning som frittstående lærebedrift må det sendes inn:

  • Søknadsskjema
  • Gyldig dokumentasjon på faglig leder (gyldig dokumentasjon er fag- eller svennebrev, dokumentasjon på høyere utdanning eller attest fra arbeidsgiver på minst 5 år relevant arbeidserfaring).
  • Intern plan for opplæring i aktuelt lærefag etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Se gjeldende læreplaner her
  • En beskrivelse av internt kvalitetssikringssystem. Se detaljert informasjon under. 

Mer informasjon

Les mer om ansvaret for oppfølging av lærlinger på nettsiden til Utdanningsdirektoratet