Søk om å bli lærebedrift

Ønsker din bedrift å ta inn lærlinger? Her finner du informasjon om hvordan man søker, samt hvilke krav som stilles for å bli godkjent som lærebedrift.

Å ta inn lærlinger i din bedrift er både gunstig for samfunnet og egen virksomhet.

Det gjør det mulig for flere ungdommer å ta fagbrev, og på den måte sikre framtiden til egen bransje, samtidig som det bidrar til en kontinuerlig faglig fornyelse blant øvrige ansatte.   

Slik søker du

Det er mulig å søke om godkjenning som lærebedrift på to måter:

  • Søke om godkjenning som lærebedrift gjennom et opplæringskontor
  • Søke om godkjenning som frittstående lærebedrift

Slik søker du gjennom et opplæringskontor

Ta kontakt med et opplæringskontor som tilbyr opplæring innenfor deres fagområde. Opplæringskontoret tar seg av søknadsprosessen for å bli lærebedrift.

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom lærebedriften, lærlingene og fylkeskommunen.

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved å ha lærlinger i bedriften, og tar seg av rekruttering, kvalitetssikring av opplæring og deltar på oppfølgings- og vurderingsmøter.

Finn ditt opplæringskontor her

Slik søker du om å bli frittstående lærebedrift

For å bli godkjent som frittstående lærebedrift skal søknaden inn til Yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne dere som frittstående bedrift.

For å behandle søknaden om godkjenning som frittstående lærebedrift må det sendes inn:

All dokumentasjon sendes til fylkeskommunen via eDialog. 

Se vår informasjon om eDialog her

Mer informasjon

Les mer om ansvaret for oppfølging av lærlinger på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no