Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat.

Lærekandidatordningen er et planlagt løp med mål om grunnkompetanse. Det innebærer at du som lærekandidat får opplæring i utvalgte kompetansemål fra det aktuelle lærefaget.

Opplæringen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid.

Hva er lærekandidatordningen?

Lærekandidatordningen er en ordinær opplæringsordning som er sidestilt med lærlingordningen. Det er en opplæringsordning som skal gi flere muligheten til å lykkes og oppnå fagkompetanse.

Ordningen er for de som har behov for individuelt tilpasset opplæring i bedrift, i form av reduserte kompetansemål.

Læretiden avsluttes med en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøven, og ved bestått prøve vil det utstedes et kompetansebevis.

Målet med lærekandidatordningen er at:

  • Flere skal lykkes og oppleve mestring.
  • Flere skal gjennomføre videregående opplæring og oppnå så høy kompetanse som mulig.
  • Flere skal bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet og kunne bidra til bedriftens verdiskaping.
  • Flere på sikt vil kunne oppnå fag-/svennebrev.

Hvem kan bli lærekandidat?

Lærekandidatordningen kan passe for:

  • Deg som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. For mange vil det å bli lærekandidat være et planlagt løp allerede fra første året på videregående skole, etter å ha gjennomført vg1 og vg2 med individuell opplæringsplan.
  • Deg som ikke er kvalifisert til å være lærling pga. manglende karaktergrunnlag ved overgangen til opplæring i bedrift.
  • Deg som har fullført og bestått vg1 og vg2, men av ulike årsaker har behov for å få opplæring i et mindre omfang av læreplanmål i bedriftsopplæringen.

Skolen kan hjelpe deg å vurdere om lærekandidatordningen passer for deg.

Dersom du har behov for spesialundervisning og det ikke passer å ta opplæring i bedrift er det også et alternativ å søke om flere år på skolen.

Kontakt skolen dersom du er usikker på hva du skal søke.

Her finner du en oversikt over alle våre skoler

Mer informasjon om lærekandidatordningen

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no