Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat.

Lærekandidatordningen er et planlagt løp med mål om grunnkompetanse. Det innebærer at du som lærekandidat får opplæring i utvalgte kompetansemål fra det aktuelle lærefaget.

Opplæringen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid.

Hva er lærekandidatordningen?

Lærekandidatordningen er en ordinær opplæringsordning som er sidestilt med lærlingordningen. Det er en opplæringsordning som skal gi flere muligheten til å lykkes og oppnå fagkompetanse.

Ordningen er for de som har behov for individuelt tilpasset opplæring i bedrift, i form av reduserte kompetansemål.

Læretiden avsluttes med en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøven, og ved bestått prøve vil det utstedes et kompetansebevis.

Målet med lærekandidatordningen er at:

  • Flere skal lykkes og oppleve mestring.
  • Flere skal gjennomføre videregående opplæring og oppnå så høy kompetanse som mulig.
  • Flere skal bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet og kunne bidra til bedriftens verdiskaping.
  • Flere på sikt vil kunne oppnå fag-/svennebrev.

Hvem kan bli lærekandidat?

Lærekandidatordningen kan passe for:

  • Deg som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. For mange vil det å bli lærekandidat være et planlagt løp allerede fra første året på videregående skole, etter å ha gjennomført vg1 og vg2 med individuell opplæringsplan.
  • Deg som ikke er kvalifisert til å være lærling pga. manglende karaktergrunnlag ved overgangen til opplæring i bedrift.
  • Deg som har fullført og bestått vg1 og vg2, men av ulike årsaker har behov for å få opplæring i et mindre omfang av læreplanmål i bedriftsopplæringen.

Skolen kan hjelpe deg å vurdere om lærekandidatordningen passer for deg.

Dersom du har behov for spesialundervisning og det ikke passer å ta opplæring i bedrift er det også et alternativ å søke om flere år på skolen.

Kontakt skolen dersom du er usikker på hva du skal søke.

Her finner du en oversikt over alle våre skoler

Mer informasjon om lærekandidatordningen