Aktuelt

Troms har fått et nytt kulturminne

Westamaranen Alba er nå inne på vernelisten for fartøy. Troms har dermed fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn. 

Fylkesutvalgets første møte

Fylkesutvalget i Troms avholdt sitt første møte mandag 20. november. På sakslisten sto blant annet budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. 

Første budsjett for Troms lagt fram

Fylkesdirektøren foreslår å bruke 250 millioner kroner av fond i sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Høring: Godtgjørelsesreglement

I henhold til forvaltningslovens §37 legger fylkeskommunedirektøren med dette forslaget til godtgjørelsesreglement for fylkestinget i Troms ut på offentlig høring. 

Kristina Torbergsen (Ap) er ny fylkesordfører

Det konstituerende fylkestinget i Troms valgte i dag Kristina Torbergsen (Ap) til ny fylkesordfører.

Dette er fylkesutvalget i Troms

Fylkestinget i Troms vedtok i dag at det nye fylkesutvalget skal bestå av ni medlemmer. 

Formannskapsmodellen innføres i Troms

Det ble vedtatt å innføre formannskapsmodellen i Troms fylkeskommune, da det nye fylkestinget konstituerte seg tirsdag 24. oktober.

Slik er det nye fylkestinget i Troms

Her ser du hvem som er valgt inn som faste representanter i Troms fylkesting 2023-2027.