Aktuelt

Snart kan du søke skoleplass

Fredag 5. januar åpner vi Vigo-portalen for å søke på videregående opplæring skoleåret 2024/2025. Søknadsfrist er 1. mars. 

Delte ut 14,9 kraftmillioner

Styret i Troms Holding AS delte ut 14 925 000,- under sitt siste møte i 2023. Totalt ble det innvilget støtte til 11 ulike prosjekter. 

Endring i kollektivpriser fra 1. februar 2024

Fylkesutvalget vedtok i dag prisjusteringer for kollektivtrafikken i Troms. Barn og unge voksne er i vedtaket skjermet for prisøkning.   

Krever bred satsning på utvikling av transportinfrastruktur

Fylkestinget ber Regjering og Storting om å prioritere hensynet til forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet i sitt høringsinnspill til KVU for transportløsninger i Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen. 

Vedtok opplæringstilbudet i Troms

Nå har fylkestinget vedtatt hvilke utdanningstilbud i Troms som skal være søkbare for skoleåret 2024/2025. 

Budsjettet for 2024 er vedtatt

Fylkestinget vedtok i dag fylkeskommunens budsjett for 2024. Netto driftsbudsjett endte på 3.820.584.000 kroner. 

Fagskolen i Nord deles opp

Fylkestinget i Troms beklager sterkt at fylkestinget i Finnmark ikke ønsker å fortsette samarbeidet om Fagskolen i Nord, gjennom å ikke vedta den fremforhandlede avtalen. 

Dette er de nye hovedutvalgene

Fylkestinget opprettet i dag fire nye hovedutvalg i Troms: Kultur og helse, Kompetanse, Samferdsel og Næring, klima og miljø. 

Julestemning på fylkestinget

Fylkesmusiker Lena Jinnegren og fiolinist Johanna-Adele Jüssi skapte julestemning under den kulturelle åpningen av Troms fylkestings desembermøte. 

Elever i møte med kunst

Med støtte fra KORO – Kunst i offentlig rom, ble det nylig arrangert verksted i kunstkritikk og kunstinstallasjon ved Bardufoss videregående skole.