Aktuelt

Høring: Godtgjørelsesreglement

I henhold til forvaltningslovens §37 legger fylkeskommunedirektøren med dette forslaget til godtgjørelsesreglement for fylkestinget i Troms ut på offentlig høring. 

Kristina Torbergsen (Ap) er ny fylkesordfører

Det konstituerende fylkestinget i Troms valgte i dag Kristina Torbergsen (Ap) til ny fylkesordfører.

Dette er fylkesutvalget i Troms

Fylkestinget i Troms vedtok i dag at det nye fylkesutvalget skal bestå av ni medlemmer. 

Formannskapsmodellen innføres i Troms

Det ble vedtatt å innføre formannskapsmodellen i Troms fylkeskommune, da det nye fylkestinget konstituerte seg tirsdag 24. oktober.

Slik er det nye fylkestinget i Troms

Her ser du hvem som er valgt inn som faste representanter i Troms fylkesting 2023-2027.