Aktuelt

Krever bred satsning på utvikling av transportinfrastruktur

Fylkestinget ber Regjering og Storting om å prioritere hensynet til forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet i sitt høringsinnspill til KVU for transportløsninger i Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen. 

Vedtok opplæringstilbudet i Troms

Nå har fylkestinget vedtatt hvilke utdanningstilbud i Troms som skal være søkbare for skoleåret 2024/2025. 

Budsjettet for 2024 er vedtatt

Fylkestinget vedtok i dag fylkeskommunens budsjett for 2024. Netto driftsbudsjett endte på 3.820.584.000 kroner. 

Fagskolen i Nord deles opp

Fylkestinget i Troms beklager sterkt at fylkestinget i Finnmark ikke ønsker å fortsette samarbeidet om Fagskolen i Nord, gjennom å ikke vedta den fremforhandlede avtalen. 

Dette er de nye hovedutvalgene

Fylkestinget opprettet i dag fire nye hovedutvalg i Troms: Kultur og helse, Kompetanse, Samferdsel og Næring, klima og miljø. 

Julestemning på fylkestinget

Fylkesmusiker Lena Jinnegren og fiolinist Johanna-Adele Jüssi skapte julestemning under den kulturelle åpningen av Troms fylkestings desembermøte. 

Elever i møte med kunst

Med støtte fra KORO – Kunst i offentlig rom, ble det nylig arrangert verksted i kunstkritikk og kunstinstallasjon ved Bardufoss videregående skole. 

Troms har fått et nytt kulturminne

Westamaranen Alba er nå inne på vernelisten for fartøy. Troms har dermed fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn. 

Fylkesutvalgets første møte

Fylkesutvalget i Troms avholdt sitt første møte mandag 20. november. På sakslisten sto blant annet budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. 

Første budsjett for Troms lagt fram

Fylkesdirektøren foreslår å bruke 250 millioner kroner av fond i sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.