Prøvenemnd

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er de med på å legge premissene for den faglige standarden. 

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. Dette er et offentlig verv og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet. 

Det skal oppnevnes nye nemnder for perioden 2024-2027.

Du kan sitte i prøvenemnda dersom du

  • har fag-/svennebrev i faget, eller tilsvarende
  • er aktiv i faget
  • har vurderingsfaglig kompetanse
  • er egnet

Prøvenemndas oppgaver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere prøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

Les mer om å lage og vurdere fag- og svenneprøver her

Fagprøver

Det er utarbeidet maler for fag- og svenneprøver i flere fag, disse finner du her.

Elektronisk oppmelding og protokoll

Prøvenemnder i Troms bruker nettportalen VIGO Bedrift for å motta godkjente oppmeldinger og for innsending av protokoll etter gjennomført prøve.

Gå til Vigo Bedrift her

Brukerveiledning for prøvenemnder på VIGO Bedrift

Honorar

Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reiseregning skal sendes inn i Visma fortløpende etter at prøvene er gjennomført.

Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning, ta kontakt med: 

Hvordan fylle ut reiseregninger i Visma

Kurs

Alle nye prøvenemndsmedlemmer vil få tilbud om kurs.

Skjema