Prøvenemnd

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er de med på å legge premissene for den faglige standarden. 

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. 

Dette er et offentlig verv og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet. 

Oversikt over prøvenemnder i Troms

Her finner du en oversikt over alle koordinatorene i nemdene

Du kan sitte i prøvenemnda dersom du

  • har fag-/svennebrev i faget, eller tilsvarende
  • er aktiv i faget
  • har vurderingsfaglig kompetanse
  • er egnet

Prøvenemndas oppgaver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere prøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

Les mer om å lage og vurdere fag- og svenneprøver her

Elektronisk oppmelding og protokoll

Prøvenemnder i Troms bruker nettportalen VIGO Bedrift for å motta godkjente oppmeldinger og for innsending av protokoll etter gjennomført prøve.

Gå til Vigo Bedrift her

Brukerveiledning for prøvenemnder på VIGO Bedrift

Honorar

Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reiseregning skal sendes inn i Visma fortløpende etter at prøvene er gjennomført.

Prøvehonoraret er på 2 700,- for leder og 2000,- for medlemmer. 

Se hele godgjøringsreglementet her (PDF, 245 kB)

Hvordan fylle ut reiseregninger i Visma

Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning, ta kontakt med: 

Kurs

Det finnes to e-læringskurs for prøvenemndsmedlemmer. 

Obligatorisk kurs for prøvenemndsmedlemmer i Troms

Det første kurset er obligatorisk og handler om fylkeskommunens og prøvenemndas rolle og ansvar. Kurset tar ca. 40 minutter å gjennomføre. 

Første gang du skal logge deg inn må du registrere deg ved å trykke her: 

Registrer deg

Hvis du har påbegynt eller gjennomført kurset kan du logge inn igjen ved å trykke her:

Logg inn

Brukernavn er mobilnummeret ditt. Har du glemt passordet kan du trykke på «Glemt brukernavn eller passord?».

 

Kompetansepakken "Introduksjon i læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder"

Det andre kurset er laget av Utdanningsdirektoratet. Det er frivillig å gjennomføre, men anbefalt. Kurset gir en innføring i blant annet nye læreplaner, hvordan man lager gode fagprøver og hvordan man gjennomfører sluttvurdering. Kurset finner du her: 

Logg inn eller registrer deg

Følg instruksjonene for å opprette profil eller logge inn. 

 

 Skjema

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no